Home Business Enhancement & Opportunities

Business Enhancement & Opportunities

WTP: Program Bimbingan Perniagaan Bengkel Anjuran MAI

Pengurusan perniagaan perlu meliputi aspek-aspek kewangan seperti aliran tunai (cash flow), kawalan kredit, pengurusan stok, kawalan kos dan pengurusan akaun. Workshop Transformation Program (WTP) anjuran MAI, dirangka khas bagi pengusaha bengkel kenderaan serta meningkatkan keupayaan dan memajukan perniagaan anda! WTP adalah program bimbingan perniagaan selama 9 bulan menggunakan kaedah ‘one-to-one coaching’, dengan memberi fokus kepada […]
Close